Skatteklagenemnda

Skatteklagenemnda er landsdekkende og skal behandle klager på skatt og merverdiavgift. Det er lovfestet at nemnda er uavhengig og ikke skal kunne instrueres generelt eller i enkeltsaker.

Om Skatteklagenemnda

Opprettet: 2016

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Sekretariatet for Skatteklagenemnda, Forusparken 2, 4031 Stavanger

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Skatteklagenemnda erstattet fra 1. juli 2016 de tidligere regionale skatteklagenemnder, Klagenemnda for utenlandssaker, Klagenemnda for storbedrifter og Klagenemnda for merverdiavgift. Skatteklagenemnda er landsdekkende og skal behandle klager på skatt og merverdiavgift. Det er lovfestet at nemnda er uavhengig og ikke skal kunne instrueres generelt eller i enkeltsaker. Et eget sekretariat forbereder sakene for nemnda. Sekretariatet er lokalisert i Stavanger og ligger administrativt under Skattedirektoratet, men det er lovfestet at sekretariatet ikke skal kunne instrueres i faglige spørsmål. Sekretariatet vil sikre at klagesakene blir vurdert av nye saksbehandlere som har distanse til tidligere avgjørelser. Nemnda består av leder, nestleder og 51 ordinære medlemmer og vil normalt arbeide inndelt i avdelinger på tre personer. Klagesakene kan i visse tilfeller gå videre, til behandling i utvidet avdeling der fem personer inkludert nemndas leder eller nestleder deltar. Leder av Skatteklagenemnda kan også beslutte at saker skal gå direkte til behandling i stor avdeling.

Aktive medlemmer (pr. 9/3/2021)

 • Gudrun Bugge Andvord Leder
 • Benn Folkvord Nestleder
 • Kate Bjørnelykke Medlem
 • Jarle N. Aarseth Medlem
 • Magnus Lyslid Medlem
 • Mari Cecilie Gjølstad Medlem
 • Marianne Brockmann Bugge Medlem
 • Marthe Hammer Medlem
 • Marianne Husby Medlem
 • Øivind Wabø Medlem
 • Ragnar Østensen Medlem
 • Pål Kårbø Medlem
 • Petter D. Grann-Meyer Medlem
 • Synnøve E. Nordnes Medlem
 • Stig Talleraas Medlem
 • Stig Øye Medlem
 • Snorre Sundquist Medlem
 • Harald Andris Hamre Medlem
 • Helene Haugland Medlem
 • Frode Ludvigsen Medlem
 • Gro Løken Medlem
 • Anne Britt Norø Medlem
 • Alexander Schønemann Medlem
 • Aksel Bjølseth Stenhamar Medlem
 • Anne Marit Vigdal Medlem
 • Anders Olsen Medlem
 • Agnete Velde Jansson Medlem
 • Ann Johnsen Medlem
 • Egil Steinberg Medlem
 • Eivind Furuseth Medlem
 • Ellen Beate Lunde Medlem
 • Camilla Ongre Medlem
 • Trygve Holst Ringen Medlem
 • Tom Peder Jakobsen Medlem
 • Tine Kristiansen Medlem
 • Tom Thomassen Medlem
 • Eli Krogstad Medlem
 • Olav A. Nyhus Medlem
 • Rune Huse Kristoffersen Medlem
 • Truls Lie Medlem
 • Torbjørn Rypestøl Medlem
 • Tormod Torvanger Medlem
 • Eivind Lorentzen Krokeide Medlem
 • Arne Haavind Medlem
 • Geir Lars Høydalsvik Medlem
 • Guro Austvik Letnes Medlem
 • Frode Talmo Medlem
 • Hjørdis Larsen Medlem
 • Per Hajem Medlem
 • Rune Myrvold Medlem
 • Liv Haneberg Lundqvist Medlem
 • May Karin Gytre Medlem
 • Agnes Brandt Varamedlem
 • Svein-Arne Martinsen Varamedlem
 • Lars Christian Tønder Varamedlem
 • Lars Angermo Varamedlem