Skatteklagenemnda

Skatteklagenemnda er landsdekkende og skal behandle klager på skatt og merverdiavgift. Det er lovfestet at nemnda er uavhengig og ikke skal kunne instrueres generelt eller i enkeltsaker.

Om Skatteklagenemnda

Opprettet: 2016

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Sekretariatet for Skatteklagenemnda, Forusparken 2, 4031 Stavanger

Hovedpunkt i mandatet/arbeidsområde:

Skatteklagenemnda erstattet fra 1. juli 2016 de tidligere regionale skatteklagenemnder, Klagenemnda for utenlandssaker, Klagenemnda for storbedrifter og Klagenemnda for merverdiavgift. Skatteklagenemnda er landsdekkende og skal behandle klager på skatt og merverdiavgift. Det er lovfestet at nemnda er uavhengig og ikke skal kunne instrueres generelt eller i enkeltsaker. Et eget sekretariat forbereder sakene for nemnda. Sekretariatet er lokalisert i Stavanger og ligger administrativt under Skattedirektoratet, men det er lovfestet at sekretariatet ikke skal kunne instrueres i faglige spørsmål. Sekretariatet vil sikre at klagesakene blir vurdert av nye saksbehandlere som har distanse til tidligere avgjørelser. Nemnda består av leder, nestleder og 51 ordinære medlemmer og vil normalt arbeide inndelt i avdelinger på tre personer. Klagesakene kan i visse tilfeller gå videre, til behandling i utvidet avdeling der fem personer inkludert nemndas leder eller nestleder deltar. Leder av Skatteklagenemnda kan også beslutte at saker skal gå direkte til behandling i stor avdeling.

Aktive medlemmer per 01.01.2024)

 • Gudrun Bugge Andvord (leder)
 • Benn Folkvord (nestleder)
 • Elin Backer-Grøndahl (medlem)
 • Jarle N. Aarseth (medlem)
 • Kate Bjørnelykke (medlem)
 • Marianne Husby (medlem)
 • Magnus Lyslid (medlem)
 • Marthe Hammer (medlem)
 • Marianne Brockmann Bugge (medlem)
 • Mari Cecilie Gjølstad (medlem)
 • Øivind Wabø (medlem)
 • Ragnar Østensen (medlem)
 • Petter D. Grann-Meyer (medlem)
 • Pål Kårbø (medlem)
 • Synnøve E. Nordnes (medlem)
 • Stig Talleraas (medlem)
 • Stig Øye (medlem)
 • Snorre Sundquist (medlem)
 • Helene Haugland (medlem)
 • Frode Ludvigsen (medlem)
 • Gro Løken (medlem)
 • Anne Britt Norø (medlem)
 • Alexander Schønemann (medlem)
 • Aksel Bjølseth Stenhamar (medlem)
 • Anne Marit Vigdal (medlem)
 • Anders Olsen (medlem)
 • Agnete Velde Jansson (medlem)
 • Ann Johnsen (medlem)
 • Egil Steinberg (medlem)
 • Eivind Furuseth (medlem)
 • Ellen Beate Lunde (medlem)
 • Camilla Ongre (medlem)
 • Trygve Holst Ringen (medlem)
 • Tom Peder Jakobsen (medlem)
 • Tine Kristiansen (medlem)
 • Tom Thomassen (medlem)
 • Eli Krogstad (medlem)
 • Olav A. Nyhus (medlem)
 • Rune Huse Kristoffersen (medlem)
 • Torbjørn Rypestøl (medlem)
 • Truls Lie (medlem)
 • Eivind Lorentzen Krokeide (medlem)
 • Arne Haavind (medlem)
 • Geir Lars Høydalsvik (medlem)
 • Guro Austvik Letnes (medlem)
 • Frode Talmo (medlem)
 • Hjørdis Larsen (medlem)
 • May Karin Gytre (medlem)
 • Per Hajem (medlem)
 • Rune Myrvold (medlem)
 • Wenche Brunstad Riiser (medlem)
 • Liv Haneberg Lundqvist (medlem)
 • Lars Christian Tønder (medlem)
 • Agnes Brandt (varamedlem)
 • Lars Angermo (varamedlem)
 • Svein-Arne Martinsen (varamedlem)
 • Morten Fjermeros (varamedlem)
 • Mona Berget (varamedlem)