Komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet i Norges Bank

Komiteen skal ha ansvar for Norges Banks utøvende og rådgivende myndighet i pengepolitikken og skal også bidra i arbeidet med å fremme finansiell stabilitet.

Om Komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet i Norges Bank

Opprettet: 2020

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: Norges Bank, Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo

Full mandattekst Komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet i Norges Bank

Aktive medlemmer per 01.01.2024

  • sentralbanksjef Ida Wolden Bache, leder
  • visesentralbanksjef Pål Longva, første nestleder
  • visesentralbanksjef Øystein Børsum, andre nestleder
  • professor Ingvild Almås, medlem (f.o.m. 01.01.2022 t.o.m. 31.12.2025)
  • professor Steinar Holden, medlem (f.o.m. 01.01.2024 t.o.m. 31.12.2027)