Styrer, råd og utvalg

Komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet i Norges Bank

Komiteen skal ha ansvar for Norges Banks utøvende og rådgivende myndighet i pengepolitikken og skal også bidra i arbeidet med å fremme finansiell stabilitet.

Om Komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet i Norges Bank

Opprettet: 2020

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: Norges Bank, Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo

Full mandattekst Komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet i Norges Bank

Aktive medlemmer (pr. 03.05.2022)

  • Ida Wolden Bache (leder)
  • Øystein Børsum (nestleder)
  • Ingvild Almås (medlem)
  • Jeanette Strøm Fjære (medlem)