Historisk arkiv

Medlemmer til Norges Banks nye komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet oppnevnt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Kongen i statsråd har oppnevnt professor Ingvild Almås og makroøkonom Jeanette Strøm Fjære som eksterne medlemmer av Norges Banks nye komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet. Samtidig er visesentralbanksjef Jon Nicolaisen og visesentralbanksjef Egil Matsen utpekt til henholdsvis første og andre nestleder av komiteen.

Det opprettes en komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet i Norges Bank når ny sentralbanklov trer i kraft 1. januar 2020. Komiteen skal ha ansvar for Norges Banks utøvende og rådgivende myndighet i pengepolitikken og skal også bidra i arbeidet med å fremme finansiell stabilitet. Komiteen skal bestå av fem medlemmer: sentralbanksjefen, de to visesentralbanksjefene og to eksterne medlemmer. Sentralbanksjefen leder komiteen.

Kongen i Statsråd har i dag oppnevnt de eksterne medlemmene av komiteen. I henhold til ny sentralbanklov er også første og andre nestleder av komiteen utpekt blant visesentralbanksjefene.

Almås er professor ved Universitetet i Stockholm og professor II ved NHH, og er oppnevnt for perioden 1. januar 2020 – 31. desember 2021. Strøm Fjære er i dag makroøkonom i DNB Markets, og begynner som doktorgradsstipendiat ved boligforskningssenteret HousingLab ved OsloMet 1. januar 2020. Hun er oppnevnt for perioden 1. januar 2020 – 31. desember 2023. Ulike oppnevningsperioder for de eksterne medlemmene vil sikre kontinuitet ved senere oppnevninger. 

– Ansvaret for pengepolitikken løftes nå over i en egen fagkomité. Det gir en bedre styringsstruktur i Norges Bank. Komiteen skal også bidra til å fremme finansiell stabilitet. Med Ingvild Almås og Jeanette Strøm Fjære som eksterne medlemmer er jeg trygg på at den nye komiteen får et svært godt utgangspunkt for å ta tak i disse oppgavene, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Fra 1. januar 2020 vil komiteen få følgende sammensetning:

  • Leder: Sentralbanksjef Øystein Olsen
  • Første nestleder: Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen
  • Andre nestleder: Visesentralbanksjef Egil Matsen
  • Medlem: Professor Ingvild Almås, Bergen, for perioden 1. januar 2020 – 31. desember 2021
  • Medlem: Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære, Oslo, for perioden 1. januar 2020 – 31. desember 2023