Norges Banks hovedstyre

Styringen og driften av Norges Bank hører under hovedstyret, med unntak av saker som er lagt til komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet.

Om Norges Banks hovedstyre

Opprettet: 1985

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Norges Bank, Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo

Eget nettsted: https://www.norges-bank.no/Om-Norges-Bank/Organisering-og-styring/Hovedstyret/

Hovedpunkt i mandatet/arbeidsområde:

Styringen og driften av Norges Bank hører under hovedstyret, med unntak av saker som er lagt til komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet. Hovedstyret har også ansvaret for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland etter et mandat fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i lov om Statens pensjonsfond. Hovedstyret skal sørge for en forsvarlig og effektiv organisering av banken. Hovedstyret oppnevnes av Kongen i statsråd.

Aktive medlemmer (pr. 01.01.2023)

  • Ida Wolden Bache (leder)
  • Pål Longva (første nestleder)
  • Øystein Børsum (andre nestleder)
  • Karen Helene Ulltveit-Moe (medlem)
  • Kristine Ryssdal (medlem)
  • Arne Hyttnes (medlem)
  • Hans Aasnæs (medlem)
  • Nina Udnes Tronstad (medlem)
  • Egil Herman Sjursen (medlem)