Børsklagenemnden

Børsklagenemnden er en klagenemnd for å avgjøre klager på børsstyrets og børsrådets avgjørelser etter børsloven.

Om Børsklagenemnden

Opprettet: 1989

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Postboks 8008 Dep, 0030 OSLO

Eget nettsted: https://www.euronext.com/nb/markets/oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Børsklagenemnden er en klagenemnd for å avgjøre klager over beslutninger fattet av markedsoperatører etter reglene i verdipapirhandelloven § 12-10, se verdipapirhandelloven § 12-11 og verdipapirforskriften kapittel 12 del II.

Aktive medlemmer (pr. 28.04.2022)

  • Christian Lund (leder)
  • Knut Bergo (nestleder)
  • Jøril Mæland (medlem)
  • Espen Klitzing (medlem)
  • Margrethe Buskerud Christoffersen (varamedlem)
  • Bernt Zakariassen (varamedlem)
  • Hugo P. Matre (varamedlem)
  • André Michaelsen (varamedlem)
  • Cecilie Kvalheim (varamedlem)