Børsklagenemnden

Børsklagenemnden er en klagenemnd for å avgjøre klager på børsstyrets og børsrådets avgjørelser etter børsloven.

Om Børsklagenemnden

Opprettet: 1989

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Postboks 8008 Dep, 0030 OSLO

Eget nettsted: https://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Regelverk/Boersklagenemnden

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Børsklagenemnden er en klagenemnd for å avgjøre klager på børsstyrets og børsrådets avgjørelser etter børsloven.

Aktive medlemmer (pr. 1/22/2020)