Klagenemnd for revisor-, regnskapsfører- og inkassosaker

Klagenemnden skal behandle klagesaker over Finanstilsynets vedtak knyttet til revisorer, regnskapsførere og inkassovirksomhet. Dette vil særlig være klager på avslag på søknader om tillatelse som revisor, regnskapsfører eller inkassovirksomhet og klage på vedtak om tilbakekall av tillatelse som revisor, regnskapsfører eller inkassovirksomhet.

Klagenemnden skal bestå av fem medlemmer og tre varamedlemmer som oppnevnes av departementet for en periode på inntil tre år. Nemnden skal ha en leder og en nestleder, utpekt av departementet.

Nemnden skal sammensettes slik at den sikres høy juridisk, regnskapsfaglig, revisjonsfaglig, regnskapsførerfaglig og inkassofaglig kompetanse.

Om Klagenemnd for revisor-, regnskapsfører- og inkassosaker

Opprettet: 2012
Type: Nemnd

Hovedpunkt i mandatet/arbeidsområde:

Klagenemnden skal behandle klagesaker over Finanstilsynets vedtak knyttet til revisorer, regnskapsførere og inkassovirksomhet. Dette vil særlig være klager på avslag på søknader om tillatelse som revisor, regnskapsfører eller inkassovirksomhet, og klage på vedtak om tilbakekall av tillatelse som revisor, regnskapsfører eller inkassovirksomhet. Klagenemnden er bredt sammensatt for å sikre høy juridisk, regnskapsfaglig, revisjonsfaglig, regnskapsførerfaglig og inkassofaglig kompetanse.

Aktive medlemmer per 3. mai 2023 

  • Kåre Idar Moljord (leder)
  • Linda Marie Vestheim-Vigeland (nestleder)
  • May-Britt Westreng (medlem)
  • Elin Ramleth Østli (medlem)
  • Eyvinn Rudjord Helgevold (medlem)
  • Trond Dolvik (varamedlem)
  • Randulf Arne Bakken (varamedlem)
  • Hanne Riksheim (varamedlem)

Forskrift om klagenemnd for revisor-, regnskapsfører- og inkassosaker - Lovdata