Forsiden

Klagenemnd for revisor- og regnskapsførersaker

Klagenemnden skal behandle klagesaker over Finanstilsynets vedtak knyttet til revisorer og regnskapsførere. Dette vil særlig være klager på avslag på søknader om tillatelse som revisor eller regnskapsfører, og klage på vedtak om tilbakekall av tillatelse som revisor eller regnskapsfører.

Klagenemnden skal bestå av fem medlemmer og tre varamedlemmer som oppnevnes av departementet for en periode på inntil tre år. Nemnden skal ha en leder og en nestleder, utpekt av departementet.

Nemnden skal sammensettes slik at den sikres høy juridisk, regnskapsfaglig, revisjonsfaglig og regnskapsførerfaglig kompetanse.

Om Klagenemnd for revisor- og regnskapsførersaker

Opprettet: 2012

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Klagenemnden skal behandle klagesaker over Finanstilsynets vedtak knyttet til revisorer og regnskapsførere. Dette vil særlig være klager på avslag på søknader om tillatelse som revisor eller regnskapsfører, og klage på vedtak om tilbakekall av tillatelse som revisor eller regnskapsfører. Klagenemnden er bredt sammensatt for å sikre høy juridisk, regnskapsfaglig, revisjonsfaglig og regnskapsførerfaglig kompetanse.

Aktive medlemmer (pr. 04.05.2022)

  • Kåre Idar Moljord (leder)
  • Linda Marie Vestheim-Vigeland (nestleder)
  • Torbjørn Johansen (medlem)
  • Randi Jørgensen Aamodt (medlem)
  • Eyvinn Rudjord Helgevold (medlem)
  • Lars Sanden (varamedlem)
  • Linda Brennbakk (varamedlem)
  • Harald Jægtnes (sekretær)