Verdipapirlovutvalget

Utvalget skal, blant annet, foreta en helhetlig gjennomgang av børs- og verdipapirhandellovens bestemmelser om straff og administrative sanksjoner, og utrede behovet for eventuelle lovendringer.

Om Verdipapirlovutvalget

Opprettet: 2015

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/arbeidsområde:

Verdipapirlovutvalget ble satt ned av Finansdepartementet i 2015, og har avgitt en rekke utredninger på verdipapirområdet. Departementet ba 11. oktober 2021 utvalget om å utrede gjennomføring av forventede EØS-regler om bærekraftsrapportering («Corporate Sustainability Reporting Directive», CSRD). Utvalget skal senere utrede regelverk for formidling av lån til forbrukere gjennom folkefinansieringsplattformer.

Full mandattekst Verdipapirlovutvalget

Aktive medlemmer (pr. 18.02.2022)

 • Filip Truyen (leder)
 • Eirik Solem (medlem)
 • Christina Stray (medlem)
 • Angela Nygaard (medlem)
 • Kjell Vidjeland (medlem)
 • Halvor Even Sigurdsen (medlem)
 • Kristin Lund (medlem)
 • Ragnhild Dalheim Eriksen (medlem)
 • Marion Remøy (medlem)
 • Jøril Mæland (medlem)
 • Harald Brandsås (medlem)
 • Hans Christian Ellefsen (medlem)
 • Erling G. Rikheim (medlem)