Forsiden

Historisk arkiv

Medlemmer i verdipapirlovutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

  • professor II dr. juris Filip Truyen, leder (Bergen)
  • fagdirektør Elisabeth Bjerkestrand (Asker)
  • tilsynsrådgiver Gry Evensen Skallerud (Oppegård)
  • advokat Eirik Solem (Oslo)
  • advokat Morten Grandal (Oslo)
  • advokat Kjell Vidjeland (Bærum)
  • avdelingsdirektør Ingebjørg Harto (Oslo)
  • sjefsjurist Christina Stray (Oslo)
  • juridisk direktør Angela Nygaard (Oslo)