Nye medlemmer i Verdipapirlovutvalget

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Finansdepartementet har i dag oppnevnt seks nye medlemmer til Verdipapirlovutvalget.

Verdipapirlovutvalget ble satt ned av Finansdepartementet i 2015, og har avgitt en rekke utredninger på verdipapirområdet. Departementet ba 11. oktober i 2021 utvalget om å utrede gjennomføring av forventede EØS-regler om bærekraftsrapportering («Corporate Sustainability Reporting Directive», CSRD). Utvalget skal senere utrede regelverk for formidling av lån til forbrukere gjennom folkefinansieringsplattformer. Departementet har i dag oppnevnt seks nye medlemmer til utvalget, hvorav fire (i kursiv) bare skal være medlem av utvalget under arbeidet med å utrede regler om bærekraftsrapportering:

  • Harald Brandsås, seniorrådgiver, Hole
  • Hans Christian Ellefsen, leder teknologi og innovasjon, Elverum
  • Ragnhild Dalheim Eriksen, bærekraftsansvarlig, Tromsø
  • Jøril Mæland, førsteamanuensis, Bergen
  • Marion Remøy, rådgivningsansvarlig bærekraft, Bergen
  • Erling Rikheim, avdelingsdirektør, Bærum

To utvalgsmedlemmer, Marianne Irgens og Morten Grandal, trer ut av utvalget.

En oversikt over alle utvalgets medlemmer er tilgjengelig her.