Utredning fra Verdipapirlovutvalget om folkefinansiering overlevert

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Verdipapirlovutvalget overleverte i dag sin utredning om folkefinansieringsforordningen.

Statssekretær Lars Erik Bartnes (Sp) mottok i dag utredningen fra Verdipapirlovutvalget om gjennomføring av forordningen om europeiske tilbydere av folkefinansieringstjenester til næringsvirksomhet (folkefinansieringsforordningen).

– Interessen for folkefinansiering har vokst i Norge de senere årene og vi vet at utvalgets rapport er noe flere aktører i bransjen har ventet på, sier statssekretær Lars Erik Bartnes (Sp).

Folkefinansieringsforordningen fastsetter et rammeverk for lånebasert og egenkapitalbasert folkefinansiering av næringsvirksomhet, og har blant annet til formål å legge til rette for et velfungerende indre marked for folkefinansiering, samtidig som investorbeskyttelsen styrkes.

– Regelverket som Verdipapirlovutvalget har utredet, legger opp til at tilbyderne av folkefinansieringstjenester til næringsvirksomhet blir underlagt et eget, tilpasset regelverk, sier statssekretær Lars Erik Bartnes (Sp).

– Gjennom folkefinansiering kan små bedrifter potensielt få den finansieringen de trenger for å satse. Da er det viktig at vi har et godt regelverk, som sikrer både investorene, kunder og samfunnet, sier statssekretæren.

Verdipapirlovutvalget foreslår at forordningen gjennomføres i en ny lov om folkefinansiering av næringsvirksomhet. Utvalget fremmer også forslag til nødvendige endringer i annet regelverk, herunder i verdipapirhandelloven og finansforetaksloven.

Etter mandatet skal Verdipapirlovutvalget også utrede regelverket for formidling av lån til forbrukere gjennom folkefinansieringsplattformer. Denne delen av mandatet er imidlertid utsatt i påvente av forslaget til endringer i EUs forbrukerkredittdirektiv som ikke er vedtatt ennå.

Les mer: