Historisk arkiv

Gjennomgang av Skatteklagenemnda og klagesaksprosessene i Skatteetaten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har bedt Oxford Research gjøre en gjennomgang av Skatteklagenemnda og klagesaksprosessene.

Det har vært utfordringer med et betydelig antall ubehandlede saker i Skatteklagenemnda.

Skatteetaten og Skatteklagenemndas sekretariat har iverksatt flere tiltak for å bygge ned restansene.

Finansdepartementet har i tillegg bedt Oxford Research gjøre en gjennomgang av Skatteklagenemnda og klagesaksprosessene i Skatteetaten.

Gjennomgangen er ikke en full evaluering av klageordningen på skatteområdet, men en mer begrenset gjennomgang av årsakene til restanseoppbyggingen og hvilke ytterligere tiltak som eventuelt kan iverksettes.

Les mer: