Viser 81-100 av 565 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Nett-tv: Nordisk sluttkonferanse om å bekjempe vold mot kvinner

  26.02.2018 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  Frihet fra vold og overgrep er en forutsetning for et likestilt samfunn. Hvordan kan vi forebygge vold mot kvinner, og hva kan de nordiske landene lære av hverandre i dette arbeidet?

 • Nett-tv

  TBU: foreløpig rapport 2018

  26.02.2018 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU): Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2018 - foreløpig rapport.

 • Nett-tv

  Statsminister Solberg møter NATOs generalsekretær

  05.02.2018 Nyhet Statsministerens kontor

  - NATO har gjennom snart 70 år trygget fred og frihet, og er selve grunnsteinen i norsk sikkerhetspolitikk. Sommerens toppmøte vil bekrefte det sterke allierte samholdet, og stake ut den videre kursen for NATOs tilpasning til den endrede

 • Nett-tv

  Nasjonalt innspillsmøte om ny kulturmelding

  02.02.2018 Artikkel Kulturdepartementet

  I januar 2018 arrangeres de siste regionale innspillsmøtene om ny kulturmelding, det har da vært innspillsmøter over hele landet. For organisasjoner/aktører som ikke er tilknyttet en spesiell region, og dermed ikke har kommet til orde på et av de

 • Nett-tv

  Ekspertutvalg foreslår nye oppgaver

  01.02.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene overleverte i dag sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Rapport om nye oppgaver til fylkeskommunene

  30.01.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Media inviteres når "Ekspertutvalget for nye oppgaver til fylkeskommunene" overleverer sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Barne- og likestillingsministeren inviterer til innspillsmøte om #metoo

  29.01.2018 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) inviterer til møte for å få innspill knyttet til #metoo-initiativet og arbeidet mot seksuell trakassering.

 • Nett-tv

  Utredning om krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren

  29.01.2018 Pressemelding Finansdepartementet

  Banklovkommisjonen overleverte i dag en utredning om krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren til finansminister Siv Jensen. Utredningen inneholder utkast til lovregler om krisehåndtering og offentlig administrasjon av

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: 28 års utredningsarbeid avsluttes med Banklovkommisjonens 31. rapport

  26.01.2018 Pressemelding Finansdepartementet

  Mandag 29. januar overleverer Banklovkommisjonen sin aller siste rapport til finansminister Siv Jensen (Frp).

 • Nett-tv

  Endringer i regjeringen

  17.01.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kongen har i ekstraordinært statsråd i dag gjort endringer i regjeringen.

 • Nett-tv

  Statsministeren varsler endringer i regjeringen

  17.01.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  14.00: Ekstraordinært statsråd på Slottet i anledning utvidelse av regjeringen Solberg. Om lag kl. 14.15 vil statsministeren og regjeringen, med påtroppende statsråder, være kort tilgjengelig på Slottsplassen. Dette er en ren fotomulighet. Kl 14.45

 • Nett-tv

  Nett-TV: Sykehustalen 2018

  16.01.2018 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie presenterer sine styringsbudskap og forventninger til sykehusene og øvrig spesialisthelsetjeneste. Sendingen starter kl. 11.00.

 • Nett-tv

  Priv. til red.: Kontaktkonferansen 2018

  09.01.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet inviterar til kontaktkonferanse for universitets- og høgskolesektoren.

 • Nett-tv

  Forslag til utforming av midlertidig minnested

  20.12.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Jeg er svært glad for at vi er i rute med det midlertidige minnestedet i regjeringskvartalet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I dag mottok Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbyggs anbefaling av konsept for det

 • Nett-tv

  Nett-TV: Fremleggelse av NOU om palliasjon

  19.12.2017 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie mottar NOU om palliasjon onsdag 20. desember kl. 10.00. Overleveringen blir strømmet.

 • Nett-tv

  Ny rapport om øremerkede tilskudd til kommunesektoren

  19.12.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Finansdepartementet

  I dag mottok kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) og finansminister Siv Jensen (FrP) en rapport om øremerkede tilskudd til kommunesektoren. Ekspertgruppen som står bak rapporten foreslår forbedringer og forenklinger i dagens

 • Nett-tv

  Ny OECD-rapport gir støtte til regjeringens økonomiske politikk

  19.12.2017 Pressemelding Finansdepartementet

  Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) tegner et positivt bilde av utviklingen i norsk økonomi i en ny spesialrapport om Norge som blir lagt frem i dag.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Foreslår nye forenklinger

  18.12.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Finansdepartementet

  En ekspertgruppe har gått gjennom alle øremerkede tilskudd til kommunesektoren og foreslår endringer. Ekspertgruppen er bedt om å få oversikt over dagens ordninger, og på denne bakgrunn foreslå forenklinger og omstruktureringer på om lag fem

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon / priv. til red.: Finansministeren mottar rapport fra OECD

  18.12.2017 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen mottar tirsdag 19. desember OECDs landrapport for Norge. Pressen er velkommen.

 • Nett-tv

  Halvårlig pressekonferanse

  18.12.2017 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg inviterer til halvårlig oppsummerende pressekonferanse i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i Oslo tirsdag 19. desember kl. 11.00.

Til toppen