Frokostseminar om ny liste over fremmede arter

Fremmede arter er en av de store truslene mot naturmangfoldet. 11. august presenterer Artsdatabanken, en etat under klima- og miljødepartementet, sin nye liste over fremmede arter.

Nett-tv Ny liste over fremmede arter

Se sendingen her

Se sendingen her

Artsdatabanken orienterer om  ny kunnskap om fremmede arter i Norge, og hvilke negative effekter de kan ha i naturen.

Tid: Fredag 11. august klokken 0900. Det serveres enkel frokost fra kl 0815

Sted: Marmorhallen, Kongens gate 20, Oslo.

Registrer deg på innen 9. august kl 1200. (Registreringsskjema nederst i saken.)

Husk å ta med gyldig ID.  

Den forrige fremmedartslista kom i 2018, nå lanseres en ny. I Fremmedartslista 2023 har nær 2400 fremmede arter blitt vurdert ut fra hvilke økologisk risiko de utgjør for naturen.

Allium schoenoprasum, fremmed art
Artsdatabanken har ansvaret for å undersøke de negative økologiske effektene av fremmede arter, og publiserer oppdaterte risikovurderinger med jevne mellomrom. Allium schoenoprasum (matgressløk) fra Tjøme i Vestfold. Foto: Oddvar Pedersen

I dette frokostseminaret presenteres den nye Fremmedartslista, arbeidet som ligger bak og hvordan denne kunnskapen kan benyttes i det videre arbeidet for å bevare naturmangfoldet.

En fremmed art er en art som er spredt av mennesker til områder der den ikke hører naturlig hjemme. Hver dag importeres hundrevis av fremmede arter til Norge. Mange kommer som "blindpassasjerer" sammen med annen import.

Ikke alle fremmede arter vil spre seg på en slik måte at det får negative konsekvenser, men de artene som gjør det, kan bidra til uopprettelige endringer. Hagelupin, stillehavsøsters og pukkellaks er eksempler på fremmede arter som påvirker naturmangfoldet, og som det skal svært mye til for å stoppe videre spredning av.

Artsdatabanken har ansvaret for å undersøke de negative økologiske effektene av fremmede arter, og publiserer oppdaterte risikovurderinger med jevne mellomrom.

Program:

  • Om fremmede arter og arbeidet med Fremmedartslista. Ved Bjarte Rambjør Heide, direktør i Artsdatabanken
  • Risikovurderinger og sentrale funn. Ved Olga Hilmo, prosjektleder i Artsdatabanken.
  • Overrekkelse av Fremmedartslista 2023 til  klima- og miljøminister Espen Barth Eide.