Kunstig intelligens blir tema i ny nasjonal digitaliseringsstrategi

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Kunstig intelligens krever menneskelig og politisk intelligens, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han markerte starten på arbeidet med regjeringens nye nasjonale digitaliseringsstrategi i på NTNU i Trondheim 6. juni.

Regjeringen vil neste år legge frem en ny nasjonal digitaliseringsstrategi, den første siden 2016. Digitaliseringsstrategien skal bidra til å ruste Norge i møte med store omstillinger. Støre trakk frem klima- og energiomstillingen og den demografiske omstillingen, med en aldrende befolkning og færre i arbeidsfør alder.

Statsminister Jonas Gahr Støre taler på scenen bak et rundt bort med duk. Kommunalminister Gjelsvik er med digitalt og vises på veggen bak ham.
Statsminister Jonas Gahr Støre. Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik deltok digitalt. Foto: Kai T. Dragland / NTNU

– Digitaliseringsstrategien skal ikke være et prosjekt for regjeringen alene, men et arbeid der ulike miljøer spiller inn sine råd og deler kunnskap og erfaringer, sier Støre og understreket at det var naturlig for regjeringen å legge oppstarten av arbeidet til Trondheim, som han omtalte som «Norges teknologihovedstad».

På NTNU møtte statsministeren førsteamanuensis Inga Strümke, som har gitt ut den høyaktuelle boken «Maskiner som tenker». Statsministeren besøkte også AI-laben og fikk demonstrert hvordan studentene hadde brukt kunstig intelligens for å lage et van Gogh-inspirert bilde av Støre.

Støre står foran en skjerm med et AI-generert bilde av seg selv.
Studentene har brukt kunstig intelligens for å lage et van Gogh-inspirert bilde av Støre. Foto: Tone Hertzberg / Statsministerens kontor

– Mye ny forskning, nye produkter og nye løsninger kommer herfra – i et unikt samspill mellom forskning, næringsliv, offentlig sektor og befolkningen, sier Støre.
 
Digitaliseringsstrategien, som regjeringen tar sikte på å legge frem neste år, skal stake ut kursen for videre digitalisering av offentlig sektor, legge bedre til rette for næringsrettet digitalisering og ta opp viktige samfunnsspørsmål – som behov for bedre regulering av kunstig intelligens.
 
– Vi trenger et bredt internasjonalt samarbeid på dette området, fordi dette er grensesprengende teknologi. Derfor deltar Norge aktivt i prosesser i EU, Europarådet og OECD for å lage internasjonale rammer rundt kunstig intelligens, sier Støre.
 
Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) ser fram til å motta innspill til strategien på regjeringens nettsider.
 
– Vi opplever allerede nå stor interesse og stort engasjement i hele landet. Det vil også bli arrangert nye innspillsmøter utover høsten. Planen er å ferdigstille arbeidet med strategien neste år, sier Gjelsvik.

Nett-tv Kick-off for ny nasjonal digitaliseringsstrategi

Se sendingen her

Se sendingen her