Statsministeren mottok Koronautvalgets rapport

Utvalgsleder Øystein Olsen overleverte fredag Koronautvalgets rapport til statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse. Dette er den tredje rapporten om evaluering av norske myndigheters håndtering av pandemien.

Utvalgsleder Øystein Olsen står på scenen i Marmorhallen og presenterer utvalgets rapport. Står ved talerstol.
Utvalgsleder Øystein Olsen presenterer rapporten i Marmorhallen 2. juni 2023. Foto: Helene Hoddevik Mørk / Statsministerens kontor

– Jeg vil rette en stor takk til et kompetent og bredt sammensatt utvalg, og ser frem til å sette meg grundig inn i rapporten. Koronapandemien var en alvorlig global helsekrise som grep inn i livene våre over tid. Jeg mener det er helt nødvendig å evaluere håndteringen av pandemien for å lære og for å utvikle beredskapen videre, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre får overlevert NOUen fra utvalgsleder Øystein Olsen.
Utvalgsrapporten er overlevert til statsministeren. Foto: Helene Hoddevik Mørk / Statsministerens kontor

Den forrige regjeringen har tidligere bestilt to rapporter som er levert av Koronakommisjonen. Disse rapportene løfter frem en del læringspunkter og anbefalinger for å styrke beredskapen for pandemier og andre kriser i helsesektoren. Dette er læringspunkter regjeringen allerede jobber med.

Et nytt, uavhengig utvalg har denne gangen evaluert myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien samlet sett, i tillegg til å ha vurdert håndteringen av omikronvarianten spesielt.

– Det generelle bildet er at pandemien er godt håndtert i Norge, og utvalget påpeker at det også gjelder håndteringen av omikronbølgen. Utvalget understreker at regjeringsskiftet ble gjennomført på en måte som sikret forutsigbarhet og kontinuitet i pandemihåndteringen. Samtidig kommer utvalget med viktige anbefalinger, både knyttet til pandemier og til andre typer samfunnskriser, sier Støre.

Koronakommisjonens rapport vil i løpet av kort tid bli sendt på offentlig høring. Dette er viktig for å sikre alle som ønsker det mulighet til å komme med innspill til rapportene og til myndighetenes oppfølging av dem.

Nett-tv Koronautvalgets rapport

Se sendingen her

Se sendingen her