NOU 2023: 16

Evaluering av pandemihåndteringen — Rapport fra Koronautvalget

Koronautvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 29. april 2022 for å gjennomgå og trekke lærdom fra koronapandemien i Norge. Utvalget skulle gi en overordnet vurdering av norske myndigheters samlede håndtering av pandemien fra februar/mars 2020 til det tidspunktet utvalget avsluttet sitt arbeid. I tillegg skulle utvalget vurdere håndteringen av omikronvarianten i perioden 1. november 2021 til 1. mai 2022 spesielt.

Les dokumentet

Digitale vedlegg