NOU 2023: 16

Evaluering av pandemihåndteringen— Rapport fra Koronautvalget

Til innholdsfortegnelse

Til statsministeren

Koronautvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 29. april 2022 for å gjennomgå og trekke lærdom fra koronapandemien i Norge. Utvalget legger med dette frem sin rapport.

Oslo 2. juni 2023

Øystein Olsen Leder

Anne Kjersti Befring

Roger Bjørnstad

Haakon Bruun-Hanssen

Carjet Demir

Øystein Dørum

Anne Hjermann

Siv Kvernmo

Per Okkels

Ørjan Olsvik

Hilde Thorstensen Rosvold

Tove Røsstad

Andreas Vollsund

Joakim Bakke Sekretariatsleder

Simeon Eriksen

Ingrid Hjort

Benedicte Mørkved Larsen

Marius Monsrud

Janicke Weum

Til forsiden