NOU 2023: 16

Evaluering av pandemihåndteringen— Rapport fra Koronautvalget

Til innholdsfortegnelse

3 Uformelle samtaler og møter

Oversikten viser uformelle samtaler og møter som er gjennomført av sekretariatet i perioden. Dette omfatter også besøk til utvalgte kommuner. Møter i forbindelse med leverandørsamarbeid er utelatt.

06.01.2022

Helseetaten, Oslo kommune

13.09.2022

CORNER – Coordination, Response & Networked Resilience. NTNU Samfunnsforskning

15.09.2022

Mental Helse Ungdom

19.09.2022

Fastlegeutvalget

26.09.2022

Helseberedskapsprosjektet, Helse- og omsorgsdepartementet

29.09.2022

Sekretariatet, Helsepersonellkommisjonen

30.09.2022

Folkehelsemeldingsprosjektet, Helse- og omsorgsdepartementet

10.10.2022

Sekretariatet, Totalberedskapskommisjonen

12.10.2022

Barneombudet

18.10.2022

Elevorganisasjonen

19.10.2022

Rådet for psykisk helse

25.10.2022

Barne- og familiedepartementet

26.10.2022

Kunnskapsdepartementet

28.10.2022

Finansavdelingen, Finansdepartementet

02.11.2022

Finansavdelingen, Finansdepartementet

03.11.2022

Bergen Centre for Ethics and Priority Setting (BCEPS), Universitetet i Bergen

04.11.2022

Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

04.11.2022

Helserettsavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

11.11.2022

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

14.11.2022

Økonomiavdelingen, Finansdepartementet

16.11.2022

Utdanningsdirektoratet

21.11.2022

Hammerfest kommune

21.11.2022

Avdeling Hammerfest, Finnmarkssykehuset

22.11.2022

Stjørdal kommune

23.11.2022

Ålesund sykehus

23.11.2022

Ålesund kommune

24.11.2022

Helse Vest RHF

24.11.2022

Stavanger universitetssykehus

25.11.2022

Stavanger kommune

28.11.2022

Norske kvinners sanitetsforening

30.11.2022

Flekkefjord kommune

30.11.2022

Sørlandet sykehus Flekkefjord

05.12.2022

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

06.12.2022

Frivillighet Norge

08.12.2022

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

12.12.2022

Bergen kommune

13.12.2022

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

14.12.2022

Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid

16.12.2022

Hamar kommune

19.12.2022

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

19.12.2022

Det finske helse- og velferdsinstituttet, THL

19.12.2022

Det finske helsedepartementet

09.01.2023

Kreftforeningen

17.01.2023

Pasient- og brukerombudet

26.01.2023

Kulturdirektoratet

26.01.2023

Norges idrettsforbund

03.02.2023

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Til forsiden