NOU 2023: 16

Evaluering av pandemihåndteringen— Rapport fra Koronautvalget

Til innholdsfortegnelse

1 Tiltakspakker i regjeringens strategi og beredskapsplan, 5. april 2022

Figur 1.1 

Figur 1.1

Figur 1.2 

Figur 1.2

Figur 1.3 

Figur 1.3

Figur 1.4 

Figur 1.4

Figur 1.5 

Figur 1.5

Til forsiden