NOU 2023: 16

Evaluering av pandemihåndteringen— Rapport fra Koronautvalget

Til innholdsfortegnelse

2 Forklaringer

Oversikt over personer som har avgitt formelle forklaringer til utvalget.

Dato for forklaring

Stilling/funksjon

Arbeidssted

Etternavn

Fornavn

13.12.2022

President

Den norske legeforening

Rime

Anne-Karin

13.12.2022

Forbundsleder

Norsk Sykepleierforbund

Larsen

Lill Sverresdatter

13.12.2022

Forbundsleder

Fagforbundet

Nord

Mette

14.12.2022

Direktør

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Aarsæther

Elisabeth

14.12.2022

Leder

Utdanningsforbundet

Handal

Steffen

15.12.2022

Styreleder

Caritas Norge

Røsland

Stian Berger

15.12.2022

Sivilombud

Sivilombudet

Harlem

Hanne

15.12.2022

Statsforvalter

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Aspaker

Elisabeth Vik

19.12.2023

Direktør

Folkehelseinstituttet

Stoltenberg

Camilla

05.01.2023

Assisterende helsedirektør

Helsedirektoratet

Nakstad

Espen Rostrup

10.01.2023

Finansminister

Finansdepartementet

Vedum

Trygve Slagsvold

10.01.2023

Kunnskapsminister

Kunnskapsdepartementet

Brenna

Tonje

10.01.2023

Departementsråd

Justis- og beredskapsdepartementet

Heggenes

Heidi

11.01.2023

Departementsråd

Helse- og omsorgsdepartementet

Lofthus

Cathrine Marie

11.01.2023

Statsforvalter

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Haugland

Valgerd Svarstad

12.01.2023

Styreleder

KS

Helgesen

Gunn Marit

12.01.2023

Statsforvalter

Statsforvalteren i Rogaland

Høie

Bent

12.01.2023

Sametingspresident

Sametinget

Moutka

Silje Karine

12.01.2023

Byrådsleder

Oslo kommune

Johansen

Raymond

16.01.2023

Administrerende direktør

Helse Sør-Øst RHF

Rootwelt

Terje

17.01.2023

Ordfører

Bodø kommune

Pinnerød

Ida Maria

17.01.2023

Barne- og familieminister

Barne- og familiedepartementet

Toppe

Kjersti

20.01.2023

Justis- og beredskapsminister

Justis- og beredskapsdepartementet

Mehl

Emilie Enger

20.01.2023

Regjeringsråd

Statsministerens kontor

Lyftingsmo

Anne Nafstad

20.01.2023

Helse- og omsorgsminister

Helse- og omsorgsdepartementet

Kjerkol

Ingvild

20.01.2023

Statsminister

Statsministerens kontor

Støre

Jonas Gahr

23.01.2023

Stortingsrepresentant

Stortinget

Solberg

Erna

23.01.2023

Finansråd

Finansdepartementet

Scheel

Hans Henrik

Til forsiden