NOU 2023: 16

Evaluering av pandemihåndteringen— Rapport fra Koronautvalget

Til innholdsfortegnelse

Referanseliste

Aldstadsæter, A. mfl. (2022). «Koronaledighetens sosiale gradient», Magma, 2/22, 101-110.

Andreasson, U. (2017). «Tillid – det nordiske guld», Nordisk Ministerråd, 2017, s.23, analys; 01/2017. DOI: 10.6027/ANP2017-744

Bakken, A. (2022). «Ungdata 2022. Nasjonale resultater.» NOVA Rapport 5/22. Oslo: NOVA, OsloMet.

Barrett CE, Koyama AK, Alvarez P, mfl. (2022). «Risk for Newly Diagnosed Diabetes >30 Days After SARS-CoV-2 Infection Among Persons Aged <18 Years – United States, March 1», 2020–June 28, 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2022; 71: 59–65. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7102e2external icon

de Vet, J.M, mfl. (2021). «Impacts of the COVID19 pandemic on EU industries, Publication for the committee on Industry, Research and Energy, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies», European Parliament, Luxembourg, 2021.

Duval, R. A. (2022). «Labor Market Tightness in Advanced Economies», IMF staff discussion notes n. 2022/001

Gjerde, A. mfl. (2021). «Arbeidslaus i fyrste del av koronakrisa – dei fleste raskt tilbake i arbeid», Arbeid og velferd 2021(3), 41–58

Gulseth, H. L., mfl. (2022). «SARS-CoV-2 infection and subsequent risk of type 1 diabetes in 1.2 million children.» DIABETOLOGIA. Vol. 65. No. SUPPL 1. ONE NEW YORK PLAZA, SUITE 4600, NEW YORK, NY, UNITED STATES: SPRINGER, 2022.

Himmels JPW, Meneses-Echavez JF, Brurberg KG. (2022). «Post COVID-19 condition and new onset diseases after COVID-19 [Senfølger etter covid-19 og nyoppstått sykdom etter covid-19: hurtigoversikt 2022]» Oslo: Norwegian Institute of Public Health, 2022.

Kempson, E., Poppe, C. (2021) «Trygg eller utsatt? Husholdenes økonomiske situasjon etter 16 måneder med koronakrise», SIFO rapport 12-2021

Myhre, P. L. mfl. (2020) «Cardiovascular Hospitalizations, Influenza Activity, and COVID-19 Measures» Circulation 2020; 142:1302-1304. DOI: https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.049118

Nøkleby H. mfl. (2023). «Rapport til Koronautvalget. En kortversjon av: Konsekvenser av covid-19-pandemien for barn og unges liv og psykiske helse – andre oppdatering av hurtigoversikt.» Folkehelseinstituttet, 2023.

Sivertsen B, Johansen MS. «Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2022.» Oslo: Studentsamskipnaden SiO, september 2022.

von Brasch, T. mfl. (2022). «COVID-19, tapt verdiskaping og finanspolitikkens rolle. Utredning for Koronakommisjonen (SSB-rapporter 2022/15). Statistisk sentralbyrå.

Zaki, B. L., Nicoli, F., Wayenberg, E., & Verschuere, B. (2022). In trust we trust: The impact of trust in government on excess mortality during the COVID-19 pandemic. Public Policy and Administration, 37(2), 226–252. https://doi.org/10.1177/09520767211058003

Til forsiden