Koronautvalgets rapport på høring

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt Koronautvalgets rapport på høring.

Regjeringen oppnevnte 29. april 2022 Koronautvalget for å evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien samlet sett, og i tillegg evaluere omikronhåndteringen i perioden fra 1. november 2021 til tentativt 1. mai 2022.

Koronautvalget overleverte sin rapport til statsminister Jonas Gahr Støre 2. juni 2023. Med utvalgets rapport, er evalueringen av myndighetenes håndtering av pandemien avsluttet, og håndteringen av omikronfasen er evaluert, på lik linje med de tidligere fasene av pandemien.

Høringer er offentlig, slik at alle som ønsker det, kan gi et høringssvar og komme med innspill til rapporten og til myndighetenes oppfølging av den.

Høringsfristen er 16. oktober 2023.