Eierskapskonferansen 2023

Næringsminister Jan Christian Vestre inviterte til Eierskapskonferansen 2023 den 15. juni 2023. Årets tema var «Verden i endring - Hvordan møter norske selskaper et nytt verdensbilde?»

Nett-tv Eierskapskonferansen 2023

Se sendingen her

Se sendingen her


Bakgrunnen for årets tema var blant annet de store geopolitiske omveltningene vi ser i Europa og verden. Endringene treffer norske selskaper på ulike områder slik som strategi, måloppnåelse, verdiskaping, arbeidet med å nå klimamål, sikkerhet, sanksjoner, verdikjeder, tilgang på innsatsfaktorer og tilgang på kompetanse.

Den norske stat har eierandeler i 69 selskaper, og eier om lag en femtedel av verdiene på Oslo Børs. Det er derfor sentralt for staten som eier, og den norske økonomien som sådan, hvordan norske selskaper forstår og håndterer globale og geopolitiske endringer. Årets konferanse stilte blant annet spørsmål om hvordan dette påvirker selskapenes strategi og måloppnåelse, og hvilke utfordringer og muligheter skaper det.

 

I forkant av konferansen ble Statens eierrapport for 2022 lansert, eierrapporten om statens direkte eierskap i 69 selskaper.
Se pressekonferansen om lansering av Statens eierrapport for 2022 (gå til nett-tv-sendingen).

Les mer om statlig eierskap her

Program

Sofie Høgestøl er konferansens moderator.

Næringsminister Jan Christian Vestre innleder.

Geopolitiske utviklingstrekk, sikkerhetspolitikk og internasjonal økonomi.

Med Carl Bildt, Sveriges tidligere statsminister og utenriksministeren

Selskaper i endring: Hvordan påvirker geopolitiske endringer selskapers strategi? 

Sofie Høgestøl i samtale med Yara, Kongsberg Maritime og Helse Sør-Øst om hva det geopolitiske verdensbildet betyr for selskapenes risiko og muligheter og for selskapenes strategi. I samtalen deltar:

  • Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara International
  • Lisa Edvardsen Haugan, administrerende direktør i Kongsberg Maritime
  • Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst

Verdikjeder i endring: Geopolitiske endringer påvirker verdikjeder – hvilke risiko og hvilke nye muligheter gir dette?

Paneldebatt med:

  • Ulf Sverdrup, direktør i Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
  • Kristin Halvorsen, direktør i CICERO Senter for klimaforskning
  • Andreas Thorsheim, administrerende direktør i Otovo
  • Marianne Bergmann Røren, administrerende direktør i Mesta
  • Morten Borge, konsernsjef i Ferd

Næringsminister Jan Christian Vestre og Sofie Høgestøl runder av konferansen.

Endringer i programmet kan forekomme.