Overrekkelse:

Forslag til produsentansvar for tekstiler

Arbeidsgruppen som jobber med hvordan en produsentansvarsordning for tekstiler kan innrettes i Norge er ferdig med sitt arbeid. Arbeidsgruppen overrekker sin sluttrapport til klima- og miljøminister Espen Barth Eide tirsdag 10. oktober.

Nett-tv Forslag til produsentansvar for tekstiler

Se sendingen her

Se sendingen her

Klima- og miljødepartementet satte september 2022 ned en arbeidsgruppe med oppdrag å skaffe et kunnskapsgrunnlag samt foreslå innretning for og elementer som bør inngå i et produsentansvar for tekstiler. Arbeidsgruppen har sett på hele verdikjeden til tekstiler, og hvordan produsentansvaret kan bidra til en mer bærekraftig og sirkulær tekstilindustri, blant annet gjennom avfallsreduksjon, ombruk og materialgjenvinning.

Arbeidsgruppen har bestått representanter fra av Virke (leder), NHO, Avfall Norge, Samfunnsbedriftene, Fretex, Framtiden i våre hender og Naturvernforbundet.

Miljødirektoratet har deltatt som observatør. I tillegg har arbeidsgruppen fått innspill fra en referansegruppe bestående av representanter fra produsenter, tekstilbransjen, akademia, industri og kommunesektoren.

Tid, sted og påmelding

Overrekkelse av sluttrapporten fra arbeidsgruppen skjer på tirsdag 10. oktober 10:00 - 11:00 hos Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 20, i Marmorhallen. Det åpnes opp for registering og kaffe fra klokken 09:30.

Program:

  • Presentasjon av sluttrapporten ved arbeidsgruppeleder Tord Dale, leder for bærekraft/politikk Virke
  • Kommentarer fra noen arbeidsgruppemedlemmer
  • Overrekkelse av rapporten til klima- og miljøminister Espen Barth Eide
  • Spørsmål fra salen
  • Avslutning v/klima- og miljøminister Espen Barth Eide

Arrangementet vil også bli strømmet digitalt på denne siden.

Besøkende må ha gyldig ID som nasjonalt ID-kort, førerkort eller pass. Bankkort med bilde godtas ikke. Dette må fremvises i resepsjonen ved ankomst.

Arrangementet filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på denne siden.
Her kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer publiseringspunkt til medier som vil sende arrangementet direkte. DSS kan kontaktes på telefon 22 24 88 45 eller epost dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.