Viktig skritt mot produsentansvar for tekstiler

Klima- og miljødepartementet satte 29. september 2022 ned en arbeidsgruppe med oppdrag å utarbeide forslag til hvordan en produsentansvarsordning for tekstiler kan innrettes i Norge. I dag overrekker arbeidsgruppen sin sluttrapport til klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Virke har ledet arbeidsgruppen.

Vi har en liten produksjon, men et høyt forbruk av tekstiler i Norge. Den norske importen av tekstiler og sko tilsvarer et snitt på 19,3 kilo per innbygger. Det antas at rundt halvparten av våre brukte tekstiler havner i restavfallet og går til forbrenning. Under en prosent av innsamlede brukte tekstiler går til ombruk i Norge, det meste eksporteres.

- Dagens produksjon, forbruk og avfallshåndtering av tekstiler må bli mer bærekraftig og sirkulær. Derfor vil regjeringen innføre en produsentansvarsordning på tekstiler som kan bidra til avfallsreduksjon og økt ombruk og materialgjenvinning, sier klima og miljøminister Espen Barth Eide.

- Vi opplever at det er et stort engasjement blant næringslivet og samfunnsaktører for å få ned klima- og miljøavtrykket fra tekstilindustrien, og de har i dag kommet med mange gode innspill til oss. Dette er en viktig miljøsak, sier Eide.

Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Virke (leder), NHO, Avfall Norge, Samfunnsbedriftene, Fretex, Framtiden i våre hender og Naturvernforbundet. Miljødirektoratet har deltatt som observatør. I tillegg har arbeidsgruppen fått innspill fra en referansegruppe bestående av representanter fra produsenter, tekstilbransjen, akademia, industri og kommunesektoren.

- Jeg er glad for at Virke tok utfordringen og har ledet arbeidsgruppen. Det var et ønske fra min side at de øvrige medlemmene i arbeidsgruppen skulle representere hele spekteret av aktører, sier Eide.

- Jeg vil gi ros til en bredt sammensatt arbeidsgruppe for at man har klart å diskutere seg frem til løsninger på spørsmål som har vist seg å være mer kompliserte enn vi kanskje så for oss. Gjennom arbeidet har vi også fått kunnskap som ikke bare er viktig for etableringen av et produsentansvar – men som peker på forutsetninger for at vi skal lykkes med å produsere mer sirkulære og bærekraftige tekstiler i tiden fremover, sier Tord Dale direktør for bærekraft i Virke, som har ledet arbeidet i arbeidsgruppen.

Forbruket av tekstiler har den fjerde høyeste effekten på miljø og klima i Europa, etter mat, bolig og mobilitet.

I sommer kom også EU-kommisjonen med forslag til et harmonisert og utvidet produsentansvar for tekstiler i EU/EØS. EU-kommisjonen foreslår at hvor mye produsenter skal betale i vederlag justeres basert på hvor miljøvennlige tekstilene er (såkalt økomodulering). Vederlaget skal finansiere investeringer i separat innsamling og sortering, samt øke kapasiteten for ombruk og materialgjenvinning.

- Vi skal nå lese forslaget grundig og se anbefalingene fra arbeidsgruppen opp mot EU-kommisjonens forslag til en produsentansvarsordning for tekstiler, sier Eide.