Produsentansvar for tekstiler

Anbefalinger fra arbeidsgruppe til innretning av et norsk produsentansvar for tekstiler

Klima- og miljødepartementet satte 29. september 2022 ned en arbeidsgruppe med oppdrag å utarbeide forslag til hvordan en produsentansvarsordning for tekstiler kan innrettes i Norge. Arbeidsgruppen overrakte sin sluttrapport til klima- og miljøminister Espen Barth Eide 10. oktober 2023.

Klima- og miljødepartementet satte 29. september 2022 ned en arbeidsgruppe med oppdrag å skaffe et kunnskapsgrunnlag samt foreslå innretning for og elementer som bør inngå i et produsentansvar for tekstiler.

Arbeidsgruppen har bestått av Virke (leder), NHO, Avfall Norge, Samfunnsbedriftene, Fretex, Framtiden i våre hender og Naturvernforbundet. Miljødirektoratet har deltatt som observatør.

I tillegg har arbeidsgruppen fått innspill fra en referansegruppe bestående av representanter fra produsenter, tekstilbransjen, akademia, industri og kommunesektoren.