Presseinvitasjon

Presentasjon av regjeringens andre klimastatus og -plan 2024 (Grønn bok)

I anledning framleggelsen av statsbudsjettet for 2024 inviterer klima- og miljøminister Espen Barth Eide, sammen med næringsminister Jan Christian Vestre og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, pressen til gjennomgang av Støre-regjeringens andre klimastatus og -plan.

Nett-tv Presentasjon av Grønn bok 2024

Se sendingen her

Se sendingen her

Regjeringens andre klimastatus og -plan viser framdrift i klimapolitikken, hvordan planen fra i fjor har blitt forsterket og hvordan Norge ligger an til å nå klimamålene. Klimastatus og -plan (Grønn bok) er også regjeringens rapportering etter Klimaloven. I arbeidet som presenteres i Grønn bok benyttes et verktøy for klimamålstyring som skal sikre at regjeringen planlegger for en politikk som gir nok utslippskutt til at klimamålene kan nås. Regjeringen presenterte for første gang regjeringens klimastatus og -plan i for bindelse med statsbudsjettet for 2023.

Næringsminister Jan Christian Vestre og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård vil presentere aspektene av klimastatus og -plan som angår næringsliv- og samferdselspolitikken.


Tid: Fredag 6. oktober klokken 13.00 – 13.45

Sted: Marmorhallen i Klima- og miljødepartementet sine lokale, Kongens gate 20, Oslo.

Besøkende må ha gyldig ID som nasjonalt ID-kort, førerkort eller pass. Bankkort med bilde godtas ikke. Dette må fremvises i resepsjonen ved ankomst.

Arrangementet filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på regjeringen.no. Her kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende arrangementet direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.