Invitasjon til pressen:

Legger fram stortingsmelding om hvordan vi skal møte klimaendringene

Konsekvensene av global oppvarming treffer hele samfunnet. Klimaendringene kan true samfunnssikkerheten, sette liv og helse i fare og føre til dramatiske endringer i naturen. Fredag legger klima- og miljøminister Espen Barth Eide fram en stortingsmelding om hvordan vi kan gjøre samfunn og natur mer robust i møtet med klimaendringene.

Nett-tv Stortingsmelding om hvordan vi skal møte klimaendringene

Se sendingen her

Se sendingen her

Tid: Fredag 16. juni kl. 1300-1400

Sted: Marmorhallen, Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 20, Oslo

Påmelding: Innen 15. juni klokka 14 til: kommunikasjonssjef Jon Berg. Epost: jon.berg@kld.dep.no.  Mobil: 90569495

Påmeldte bes møte i god tid for registrering i resepsjonen. Ta med gyldig ID og pressekort.

Arrangementet filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på regjeringen.no. Her kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende arrangementet direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.

Stortingsmeldingen er lagt fram og du kan lese pressemeldingen her