Viser 161-180 av 474 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Auka produksjon, betra effektivitet og styrka konkurransekraft

  09.12.2016 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  Heile verdikjeda i norsk jordbruk må i større grad tilpasse seg sterkare konkurranse i framtida: Ei effektiv næring som leverer det forbrukarane etterspør, og som tek inn over seg ein stadig meir krevjande internasjonal marknad. Dette er ein

 • Nett-tv

  Nett-TV: Statsministeren møter fredsprisvinneren

  09.12.2016 Artikkel Statsministerens kontor

  Felles pressekonferanse etter møte mellom statsminister Erna Solberg og fredsprisvinner og president i Colombia, Juan Manuel Santos, søndag 11. desember ca. kl. 14.30.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om PISA og besøk til Øraker skole

  05.12.2016 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kor gode er norske 15-åringar i naturfag, matematikk og lesing? Tysdag 6. desember blir resultata frå den siste PISA-undersøkinga offentleggjorde. Same dag besøker kunnskapsministeren Øraker skole i Oslo.

 • Nett-tv

  Seminar: Hvordan påvirker finanspolitikk økonomien?

  02.12.2016 Nyhet Finansdepartementet

  Tirsdag 13. desember arrangerte Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål åpent seminar om virkninger av finanspolitikk på økonomien.

 • Nett-tv

  Anniken Hauglie mottok rapport om aldersgrenser og tilpasninger i arbeidslivet

  01.12.2016 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Et partssammensatt utvalg har vurdert tilpasninger i arbeidslivet for eventuelt å kunne heve eller fjerne aldersgrensen i arbeidsmiljøloven.

 • Nett-tv

  Statsministeren kommenterer budsjettprosessen

  30.11.2016 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg kommenterer den pågåande budsjettprosessen om lag kl. 14.15 onsdag ettermiddag.

 • Nett-tv

  TIMSS 2015: Norske 5. klassinger best i Norden i matematikk

  29.11.2016 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  De norske elevene utmerker seg i matematikk på barnetrinnet. På ungdomstrinnet gjør norske elever det middels godt både i matematikk og naturfag. - Dette viser at mye går bra i norsk skole. Norske lærere gjør en jobb vi kan være stolte av, sier

 • Nett-tv

  TIMSS Advanced 2015: Få elever tar realfag på høyt nivå i Norge

  29.11.2016 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Andelen elever som tar matematikk og fysikk det siste året på videregående skole er lavere i Norge enn i andre europeiske og nordiske land. - At så få velger realfag på høyt nivå, er noe vi tar alvorlig, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 • Nett-tv

  Nett-TV: Kvinnsland-utvalget legger frem utredning om organisering av spesialisthelsetjenesten

  28.11.2016 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  Klokken 10 torsdag 1. desember mottar helse- og omsorgsminister Bent Høie Kvinnsland-utvalgets NOU: Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten - Hvordan bør statens eierskap innrettes framover?

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om TIMSS og TIMSS Advanced 2015

  21.11.2016 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Korleis gjer norske elevar det i matematikk og naturfag samanlikna med elevar frå andre land? Tysdag 29. november blir resultata frå dei to internasjonale undersøkingane TIMSS 2015 og TIMSS Advanced 2015 offentleggjorde.

 • Nett-tv

  Nett-tv: Lansering av regjeringens strategi mot hatefulle ytringer

  21.11.2016 Artikkel Barne- og likestillingsdepartementet

  Følg med på lanseringen av regjeringens strategi mot hatefulle ytringer 21. november.

 • Nett-tv

  Nett-TV: Toppmøte om kvalitet og variasjon i helse- og omsorgstjenesten

  15.11.2016 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet, Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie har invitert pasienter og fagfolk til å gi innspill om hvordan helse- og omsorgssektoren kan bli enda bedre. Du kan følge toppmøtet direkte på nett-tv fra klokken 13.

 • Nett-tv

  Statsministeren gratulerer Donald Trump

  09.11.2016 Pressemelding Statsministerens kontor

  - Jeg vil gratulere Donald Trump med valgseieren. USA er vår nærmeste allierte og vårt samarbeid er basert på felles verdier og interesser. Vi ønsker et godt samarbeid med Donald Trump og hans administrasjon når den kommer på plass, sier

 • Nett-tv

  Statsministeren kommenterer valgresultatet i USA

  08.11.2016 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg kommenterer valget i USA kl. 09.30 i Riddervoldsgate 2.

 • Nett-tv

  Inviterte til Kreativ arena

  08.11.2016 Nyhet Kulturdepartementet

  Regjeringen går inn for en målrettet satsing med konkrete tiltak som skal styrke bærekraften i kulturbransjene i hele landet. 15. november 2016 arrangerte Kulturdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Norsk kulturråd og Innovasjon Norge

 • Nett-tv

  Seminar: Hvordan kan norsk økonomi møte lavere oljepris?

  07.11.2016 Artikkel Finansdepartementet

  Det fjerde seminaret, ble avholdt i september 2016 i Bergen, tok for seg hvordan norsk økonomi kan møte lavere oljepris.

 • Nett-tv

  Kraftig skjerping av krava til dyrevelferd i pelsdyrnæringa

  04.11.2016 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringa har i dag lagt fram ei melding til Stortinget om pelsdyrnæringa der det vert varsla ei kraftig skjerping av krava til dyrehaldet. Det vert foreslått forbod mot hald av mink i grupper, og nye, strenge dokumentasjonskrav for avl, tilsyn og

 • Nett-tv

  Pressekonferanse: Pelsdyrmeldingen

  03.11.2016 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fredag 4. november kl. 12.00 presenterer landbruks- og matminister Jon Georg Dale Melding til Stortinget om pelsdyrnæringen. Både pressemelding og Melding til Stortinget er tilgjengelig fra kl. 11.45.

 • Nett-tv

  Se overrekkelsen av rapporten om grønn konkurransekraft her:

  26.10.2016 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  I dag mottar statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Vidar Helgesen rapporten fra Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft. Rapporten inneholder forslag til en nasjonal strategi for hvordan Norge kan redusere klimagassutslippene

 • Nett-tv

  Utredning om innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren

  26.10.2016 Pressemelding Finansdepartementet

  Banklovkommisjonen overleverte i dag en utredning om innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren til finansminister Siv Jensen (FrP). Utredningen inneholder utkast til lovregler som kan gjennomføre nye EU-regler.