Presseinvitasjon

Ny liste over fremmede arter

Fremmede arter er en av de store truslene mot naturmangfoldet. Stillehavsøsters, pukkellaks og havnespy er eksempler på fremmede arter i Norge. 11. august presenterer Artsdatabanken, en etat under Klima- og miljødepartementet, den nye Fremmedartslista.

Nett-tv Ny liste over fremmede arter

Se sendingen her

Se sendingen her

Den forrige fremmedartslista kom i 2018. Nå lanseres en ny. I Fremmedartslista 2023 har nær 2400 fremmede arter blitt vurdert ut fra hvilken økologisk risiko de utgjør for naturen.

Program:

  • Om fremmede arter og arbeidet med Fremmedartslista. Ved Bjarte Rambjør Heide, direktør i Artsdatabanken
  • Risikovurderinger og sentrale funn. Ved Olga Hilmo, prosjektleder i Artsdatabanken.
  • Overrekkelse av Fremmedartslista 2023 til klima- og miljøminister Espen Barth Eide

Tid: Fredag 11. august klokken 0900. Det serveres enkel frokost fra kl 0815

Sted: Marmorhallen, Kongens gate 20, Oslo.

Påmelding: Innen 10. juni klokka 14 til: kommunikasjonssjef Jon Berg. Epost: jon.berg@kld.dep.no.  Mobil: 90569495

Påmeldte bes møte i god tid for registrering i resepsjonen. Ta med gyldig ID og pressekort.

Arrangementet filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på regjeringen.no. Her kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende arrangementet direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.