LIVE-stream:

NATO Military Committee Conference 2023

Helgen 15.–17. september 2023 er Norge vertsskap for NATOs militærkomités årlige konferanse. Her kan du se Nett-TV fra møtet (lørdag fra kl 08:00) og pressemøtet (lørdag omlag kl. 17.15).

Nett-tv NATO MCC 2023 Opening remarks

Se sendingen her

Se sendingen her

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen er vert for den årlige konferansen til NATOs militærkomité – NATO Military Committee Conference (MCC).

Under NATO-toppmøtet i Vilnius i juli vedtok NATOs politiske nivå å styrke alliansen på flere områder. Målet er å endre alliansen fra å være fokusert på internasjonale operasjoner til å forsvare egne territorier. Under konferansen i Oslo samles forsvarssjefer fra alle medlemsland for å diskutere gjennomføringen av vedtakene fra Vilnius. Dette inkluderer økt beredskap, modernisering, innføring av kommandostrukturer, bedre logistikk og mer felles trening.

Les mer her: NATO Military Committee Conference 2023 - Forsvaret 

Nett-tv NATO MCC 2023 Press Conference

Se sendingen her

Se sendingen her

Arrangement et filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på denne siden.
Her kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer publiseringspunkt til medier som vil sende arrangementet direkte. DSS kan kontaktes på telefon 22 24 88 45 eller epost dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.