Utvalg vil styrke personvernet i norsk skole og utdanning

Nye regler for personvern i skolen og retningslinjer for forsvarlig bruk av digital informasjon til å forbedre læring, er noen av forslagene fra ekspertgruppen for digital læringsanalyse.

Gruppen har sett på hvordan lærere, skoler, fagskoler og universitets- og høyskolesektoren kan bruke digitale spor for å vurdere og justere læringsprosessen hos sine elever og studenter, også kalt læringsanalyse.

– Vi samler stadig inn mer informasjon om elevene våre uten at det er et klart formål med innsamlingen. Denne rapporten gir oss ny innsikt og gode anbefalinger som jeg nå skal sette meg inn i. Dette er viktige innspill som går inn i det store arbeidet med å ta kontroll over digitaliseringen i skolen, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Styrket rettslig grunnlag

Ekspertgruppen legger frem fire hovedanbefalinger som strekker seg over hele utdanningsløpet. Ekspertgruppen anbefaler:

  • Et tydeligere rettslig grunnlag for læringsanalyse i hele utdanningsløpet. Dette vil i større grad oppklare når det er lov å samle inn elevenes data til læringsanalyse. Dette skal bidra til å skape bedre forutsigbarhet og gi veiledning til lærerne.
  • Å utarbeide tydeligere regler for personvern i grunnopplæringen. Dette skal styrke elevenes personvern og øke bevisstheten og kompetansen om personvern for alle som jobber i utdanningssektoren.
  • Å etablere rammer for god læringsanalyse i grunnopplæringen. Formålet er å styrke valgfriheten til elever og lærere og gi bedre grunnlag for pedagogiske beslutninger om læringsanalyse.
  • Å legge til rette for god personvernpraksis og forsvarlig læringsanalyse som fremmer studentenes læring og som øker kvaliteten på utdanningen i høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning.

– Utvalget bekrefter behovet for flere av tiltakene vi la frem i digitaliseringsstrategien tidligere i våres. Vi må få bedre oversikt over hvilke data som samles inn om barna våre og hvordan de brukes. Derfor ønsker regjeringen å utrede hvordan vi kan opprette en støttetjeneste for kommunene hvor de kan få bistand til blant annet personvernspørsmål ved innkjøp og bruk av læremidler, sier Brenna.  

Pedagogisk forsvarlig bruk

Det finnes allerede flere systemer som gjør det mulig med digital læringsanalyse i skolene, fagskolene og på universitetene og høyskolene. Ekspertgruppen er tydelig på at læringsanalyse er mer enn bare innsamling av data. De ønsker å gi råd om hvordan den enkelte lærer på best mulig, og forsvarlig, måte kan bruke dataene til å bedre læringen.

– Når elever og studenter jobber på digitale enheter, legger de igjen masse dataspor som forteller om læringsprosessen deres. Det vi har gjort, er å forsøke å gi svar på hvordan data om elever og studenter kan utnyttes på en trygg, etisk og pedagogisk forsvarlig måte for å forbedre læringen, sier utvalgsleder Marte Blikstad-Balas.

Om ekspertgruppen for digital læringsanalyse

Ekspertgruppens mandat har vært å vurdere pedagogiske og etiske spørsmål ved bruk av digital læringsanalyse, samt juridiske spørsmål og personvernhensyn. Gruppen skal gi nasjonale myndigheter råd om behov for utvikling av regelverket for de nevnte utdanningsnivåene. 

Les mer om ekspertgruppens mandat og sammensetning her.

Nett-tv Kunnskapsministeren tek imot sluttrapport frå ekspertgruppen for digital læringsanalyse

Se sendingen her

Se sendingen her