NOU 2023: 19

Læring, hvor ble det av deg i alt mylderet? — Bruk av elev- og studentdata for å fremme læring

Ekspertgruppen for digital læringsanalyse har utredet hvordan data om elever og studenter kan brukes for å forbedre undervisning, fremme læring og øke kvaliteten i grunnopplæringen, høyere yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning. Utredningen inkluderer pedagogiske, juridiske, etiske og teknologiske perspektiver. Ekspertgruppen har blant annet utredet hva som er det pedagogiske bruksområdet for læringsanalyse og hva som kjennetegner læringsanalyse i dagens utdanningssektor. I utredningen gjennomgår også ekspertgruppen etiske og pedagogiske utfordringer ved bruk av elev- og studentdata og vurderer det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger i læringsanalyse. Ekspertgruppen foreslår en rekke tiltak for å legge til rette for god og forsvarlig læringsanalyse. Ekspertgruppen anbefaler blant annet å endre regelverket for å tydeliggjøre det rettslige grunnlaget for læringsanalyse, innføre norm og retningslinjer for personvern og legge til rette for god pedagogisk praksis med læringsanalyse.

Les dokumentet

Digitalt vedlegg