NOU 2023: 19

Læring, hvor ble det av deg i alt mylderet? — Bruk av elev- og studentdata for å fremme læring

Til innholdsfortegnelse

Til Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet satte 10. september 2021 ned en ekspertgruppe for å vurdere digital læringsanalyse i grunnopplæringen, høyere yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning. Departementet ba ekspertgruppen om å levere en utredning i to deler. Gruppen leverte den første delutredningen 1. juni 2022. Ekspertgruppen avgir med dette sin siste utredning.

Oslo, 6. juni 2023

Marte Blikstad-Balas (leder)

Monica Andreassen

Einar Duenger Bøhn

Ann-Tove Eriksen

Michail Giannakos

Hedda Birgitte Huse

Malcolm Langford

Eirin Oda Lauvset

Per Henning Uppstad

Barbara Wasson

Hilde Hultin (sekretariatsleder)

Øystein Flø Baste

Øyvind Bjerkestrand

Helle Kristin Jensen

Jon Lanestedt

Til forsiden