Regjeringen med milliardsatsing på kunstig intelligens

Den teknologiske utviklingen er rask, og den digitale sikkerheten endrer seg. Nå setter regjeringen av én milliard kroner som skal gå til forskning på kunstig intelligens og digital teknologi.

– Kunstig intelligens og maskinlæring kommer til å forandre samfunnet på måter vi fortsatt ikke forstår eller klarer å kontrollere. Styrking av forskningsinnsatsen er avgjørende for at vi skal sikre at utviklingen skjer på en måte som er i tråd med våre verdier som samfunn, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Regjeringen øker forskningsinnsatsen på feltet med minst én milliard kroner de neste fem årene. Forskningsmilliarden vil bidra til større innsikt om hvilke konsekvenser teknologiutviklingen har for samfunnet. Det vil også gi mer kunnskap om nye digitale teknologier og muligheter for innovasjon i næringslivet og offentlig sektor. Satsingen blir finansiert innenfor Kunnskapsdepartementets ramme.

– Her satser vi bredt. Vi må forske på og utvikle selve teknologien, men det er minst like viktig å forstå konsekvensene for folk og samfunn. Det betyr at vi må mobilisere til forskning og innovasjon på en rekke fagområder. Norge er et av de mest digitaliserte landene i verden, og vi har et unikt utgangspunkt for å lykkes. Men vi trenger mer forskning, mer innovasjon og mer kompetanse for å få tatt i bruk de nye teknologiene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch.

Forskningssatsingen vil ha tre hovedspor:

  • Forskning om konsekvenser av kunstig intelligens og annen digital teknologi for samfunnet. Sentrale temaer vil være demokrati, tillit, etikk, økonomi, rettssikkerhet, lovreguleringer, personvern, undervisning og læring, kunst og kultur.
  • Digitale teknologier som forskningsområde i seg selv, altså forskning på blant annet kunstig intelligens, digital sikkerhet, neste generasjons IKT, nye sensorer og kvanteteknologi.
  • Forskning på hvordan digitale teknologier kan brukes til innovasjon i næringslivet og offentlig sektor og hvordan kunstig intelligens kan brukes i forskningen på mange ulike fagområder.

– Forsknings- og innovasjonssatsingen kommer til å ha stor betydning for det norske samfunnet. I møte med de største utfordringene er det særlig viktig at vi mobiliserer i fellesskap. Regjeringen skal gjøre vår del av jobben, sette av de nødvendige ressursene og peke ut retningen. Så skal vi i felleskap forme denne store satsingen, sier Støre.

Ser på nye tiltak i arbeidet med digitaliseringen

Regjeringen starter også et større arbeid på tvers av departementer og sektorer for å se på tiltak for kompetanse, datasett og infrastruktur for forskning og innovasjon på og med fremtidens databehandling. Arbeidet er en oppfølging av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning og vil ses i sammenheng med regjeringens øvrige arbeid med digitalisering.

Nett-tv Pressekonferanse om kunstig intelligens

Se sendingen her

Se sendingen her