Nett-tv:

Fiskeri- og havministeren tek imot NOU frå Havbruksutvalet

Torsdag 28. september mottek fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran utgreiing (NOU) frå Havbruksutvalet. Linda Nøstbakken leiar utvalget som har sett på tillatelsessystemet i havbruksnæringa.

Nett-tv Fiskeri- og havministeren tek imot NOU frå Havbruksutvalet

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Havbruksutvalet har siden 8. oktober 2021 gjennomgått tillatelsesystemet i havbruksnæringa. Utvalet har hatt som oppgåve å se på heilskapen i systemet og korleis det kan tilpassas dagens og fremtidas utfordringar.

Våren 2023 fekk utvalet utvida mandat for å vurdere ulike tiltak for å fremja teknologiutvikling som gir meir berekraftig vekst.

Les meir om Havbruksutvalet

Under framlegginga vil utvalsleiar Linda Nøstbakken presentere dei viktigaste funna frå rapporten.

Praktisk info:

Tid: 28. september kl. 09:30-11:00.

Stad: Møterom Rjukan i Nærings- og fiskeridepartementet, Kongensgate 8

Strauming:
Overrekkinga blir filma av Tryggings- og serviceorganisasjonen til departementa (DSS) og kan følgjast direkte på denne sida. Her kan også videofila lastast ned i etterkant. DSS distribuerer publiseringspunkt til media som vil sende arrangementet direkte. DSS kan kontaktast på telefon 22 24 88 45 eller e-post dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønskjer å bygge inn nett-tv-sendinga på sine nettsider finn embed-kode ved å trykkje «Del video»-knappen i videospelaren på sida.