Fiskeri- og havministeren mottok havbruksutvalgets utredning

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran har i dag mottatt havbruksutvalgets utredning.

Utvalget sammen med fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.
Utvalget sammen med fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Foto: Sofie Dege Dimmen/Nærings- og fiskeridepartementet

- Utvalget har gjort en grundig gjennomgang av tillatelsessystemet i oppdrettsnæringen, og deres forslag blir viktige for regjeringens videre arbeid for å skape vekst på en forutsigbar, kontrollert og bærekraftig måte. Utredningen vil nå bli sendt på høring, og sammen med innspill fra høringsrunden, vil jeg vurdere forslagene nærmere, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Havbruksutvalget ble nedsatt av Solberg-regjeringen for å vurdere utforming av et helhetlig tillatelsessystem, som både ivaretar hensynet til en bærekraftig utvikling av akvakulturnæringen, inklusive hensynet til ville bestander av laks, sjøørret og sjørøye, og som legger til rette for størst mulig verdiskapning for samfunnet. Utvalget ble videreført av dagens regjering og fikk i april 2023 et tilleggsmandat om å vurdere ulike tiltak for å fremme teknologiutvikling som gir mer bærekraftig vekst.

- Utvalget har vurdert et krevende sakskompleks som har stor betydning for Norges største eksportnæring etter olje og gass. Det er med andre ord et viktig arbeid som nå er gjort, sier Skjæran.

Havbruksutvalgets rapport sendes på høring med frist 2. januar 2024.

Sammensetning av utvalget:

Forskningsdirektør Linda Nøstbakken (leder)
Seniorrådgiver Elisabeth Aune
Forskningsdirektør Hans V. Bjelland
Professor Irene Vanja Dahl
Partner Henrik Hareide
Postdoktor Katinka Holtsmark
Daglig leder Håvard Høgstad
Styrearbeider Kristine Landmark
Professor Ola Mestad
Forskningsdirektør Geir Lasse Taranger
Nestleder Kine Asper Vistnes

Lenker: