Historisk arkiv

Offentlig utvalg for en helhetlig gjennomgang av tillatelsessystemet i havbruksnæringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Utvalget ble nedsatt 8. oktober 2021 og skal vurdere målene som ligger til grunn for tillatelsesreguleringen av havbruksnæringen og se på helheten i tillatelsessystemet.

I opprinnelig mandat fikk utvalget frist til å levere sin rapport (NOU) innen utgangen av mars 2023. Utvalgets arbeid er omfattende, og utvalget fikk i januar 2023 utsatt fristen til utgangen av september 2023.

Mandat

Nettside

Detaljer
Midlertidig, 2021-2023

Underlagt
Nærings- og fiskeridepartementet - Fiskeri- og havbruksavdelingen

Type organ
Utvalg

Oppnevnt av
Departementet

Interesserepresentasjon blant deltakerne
Nei

Geografisk virkeområde
Nasjonalt

Sammensetning
Departement, annen offentlig og privat virksomhet

Kontakt
Postadresse
Kongensgate 8 Postboks 8090 dep

Utvalgets medlemmer:

 • Linda Nøstbakken, leder, 01.01.2021 - 31.12.2023
 • Elisabeth Aune, 01.01.2021 - 31.12.2023
 • Hans Bjelland, 01.01.2021 - 31.12.2023
 • Irene Dahl, 01.01.2021 - 31.12.2023
 • Henrik Hareide, 01.01.2021 - 31.12.2023
 • Katinka Holstmark, 01.01.2021 - 31.12.2023
 • Håvard Høgstad, 01.01.2021 - 31.12.2023
 • Kristine Landmark, 01.01.2021 - 31.12.2023
 • Ola Mestad, 01.01.2021 - 31.12.2023
 • Geir Lasse Taranger, 01.01.2021 - 31.12.2023
 • Kine Asper Vistnes, 01.01.2021 - 31.12.2023