NOU 2023: 23

Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping

Regjeringen Solberg oppnevnte 8. oktober 2021 et utvalg for å vurdere hvordan tillatelsessystemet for akvakultur bør innrettes for fremtiden. Regjeringen Støre besluttet den 29. november 2021 at utvalget skulle videreføres med et noe justert mandat og sammensetning. Regjeringen Støre ga utvalget et tilleggsmandat den 19. april 2023.

Les dokumentet

Digitalt vedlegg