NOU 2023: 23

Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping

Til innholdsfortegnelse

Til Nærings- og fiskeridepartementet

Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 8. oktober 2021 for å vurdere hvordan tillatelsessystemet for akvakultur bør innrettes for fremtiden. Utvalget ble gitt et tilleggsmandat av Nærings- og fiskeridepartementet 19. april 2023. Utvalget legger med dette frem sin utredning.

Oslo 28. september 2023

Linda Nøstbakken (leder)

Elisabeth Aune

Hans V. Bjelland

Irene Vanja Dahl

Henrik Hareide

Katinka Holtsmark

Håvard Høgstad

Kristine Landmark

Ola Mestad

Geir Lasse Taranger

Kine Asper Vistnes

Marie Bjørland (sekretariatsleder)

Martha Astrup

Knut Inge Engelbreth

Per Skjeflo

Petter Solbu (til juni 2022)

Kristin Nordli (fra mai 2022)

Nora Sundvall Rølling (fra juni 2022)

Sølve Jacobsen (fra august 2022)

Til forsiden