Presseinvitasjon:

Næringsministeren lanserer ny merkeordning for norske produkter

Mandag 15. januar kl. 12 lanserer næringsminister Jan Christian Vestre opphavsmerket «Made in Norway».

Nett-tv Lansering av ny merkeordning

Se sendingen her

Se sendingen her

Opphavsmerket skal gis til norske produkter som oppfyller definerte krav til bærekraft, kvalitet og ansvarlighet – verdier Norge ønsker å være kjent for internasjonalt.

Opphavsmerket er ett av flere virkemidler som inngår i eksportreformen «Hele Norge eksporterer», som regjeringen lanserte i 2022. «Made in Norway» er et registrert varemerke, og ordningen skal driftes av Innovasjon Norge.

Under lanseringen vil næringsministeren introdusere opphavsmerket og bakgrunnen for dette.

Program:

Kl. 12:00 – 12:15 Næringsministeren lanserer opphavsmerket «Made in Norway»

Kl. 12:15 – 12:20 Anne Marie Brady, leder for Merkevaren Norge i Innovasjon Norge forteller mer om arbeidet, veien videre og oppfølgingen av «Made in Norway»

Kl. 12:20 – 12:25 Idar Kreutzer, direktør, NHO, deler betraktninger om hva et slikt merke kan bidra til av positive ringvirkninger for bedriftenes eksport

Kl. 12:25 –12:30 Kenneth Sandmo, LO, deler betraktninger om viktigheten av markedsføring 

Kl. 12:30 – 12:35 Kathrine Myhre, direktør for Patentstyret og nestleder i Nasjonalt eksportråd forteller om hva et slikt merke vil bidra til for norske bedrifter

Kl. 12:35 – 12:55 Åpent for spørsmål fra pressen

Konferansier: Merete Jebsen Bergeland, kommunikasjonssjef for næringsministeren

Praktisk:

Tid: Kl. 12:00, mandag 15. januar

Sted: Vækerø Park, Drammensveien 260, 0283 Oslo. Hydro, E/F Bygget. Auditoriet. (Merk det er ikke hovedbygget hvor Hydro HQ er)

Hvem: Arrangementet er åpent for media og andre interesserte.

Media:

Presse bes om å melde seg på til kommunikasjonsrådgiver Sofie Dege Dimmen, på mobil: 93 222 005 eller epost: sofie-dege.dimmen@nfd.dep.no   

Pressevakt i Nærings- og fiskeridepartementet kan nås på telefon: 902 51 303 (ikke sms)

Strømming:

Arrangementet filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på denne siden.

Her kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer publiseringspunkt til medier som vil sende arrangementet direkte. DSS kan kontaktes på telefon 22 24 88 45 eller

e-post: dss-videoproduksjon@dss.dep.no