Ekspertgrupper for prioriteringsmeldinga

Dei tre ekspertgruppene som har vurdert ulike prioriteringsvurderingar i helse- og omsorgstenestene overleverte sine rapportar til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol torsdag 15. februar.

Nett-tv Ekspertgrupper for prioriteringsmeldinga

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Regjeringa arbeider med ei ny prioriteringsmelding, og sette i juli 2023 ned tre ekspertgrupper som skal levera innspel til prioriteringsmeldinga.

Professor Hans Olav Melberg leia ekspertgruppa for perspektiv. Lege og professor Jan Frich leia ekspertgruppa som har sett på tilgang og lege og professor Ingrid Miljeteig leia ekspertgruppa for openheit. 

Arrangementet blei filma av Tryggings- og serviceorganisasjonen til departementa (DSS) og du kan sjå opptak av sendinga på denne sida. Her kan du også laste ned videofila. Du kan kontakte DSS på telefon 22 24 88 45 eller e-post dss-videoproduksjon@dss.dep.no for eventuelle spørsmålPresse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendinga på sine nettsider finn embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospelaren på sida.