Invitasjon:

Næringsministeren lanserer måleverktøy for omstilling

Fredag 1. desember presenterer næringsminister Jan Christian Vestre «Omstillingstempen», et nytt verktøy for å måle omstillingsevnen i norsk økonomi.

Nett-tv Næringsministeren lanserer måleverktøy for omstilling

Se sendingen her

Se sendingen her

– Vi skal kutte utslippene med 55 prosent innen 2030. Det krever et grønt taktskifte. Andre forhold, som pandemi, teknologisk utvikling eller endringer i handelsmønstre, utløser også behov for omstilling. Med Omstillingstempen inviterer jeg til debatt om hvor godt rustet Norge er til å takle endringene som kommer, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Praktisk:

Tid: Kl 10.00, fredag 1. desember 

Sted: Klimahuset i Botanisk hage i Oslo. Monradsgate 12, 0562.

Hvem: Arrangementet er åpent for media og andre interesserte. Det blir anledning for spørsmål og intervjuer etter presentasjonen.

Media: Presse bes om å melde seg på til kommunikasjonsrådgiver Emil Bremnes, på mobil: 478 81 719 eller epost: ebr@nfd.dep.no    

Andre: