Næringsministeren og helse- og omsorgsministeren legger frem eksportsatsing på helsenæringen

Fredag 9. februar legger næringsminister Jan Christian Vestre og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol frem satsingen på eksport av helsenæring. Eksportsatsingen ble foreslått av Nasjonalt eksportråd, og er den tredje satsingen i eksportreformen Hele Norge eksporterer.

Nett-tv Eksportsatsing helsenæringen

Se sendingen her

Se sendingen her

– Vi har fantastiske og innovative bedrifter innen helsenæringen, som har store muligheter for å ta en enda større posisjon innenfor det voksende globale markedet. Med regjeringens satsing vi vil legge til rette for at norske bedrifter kan øke sin eksport. Det vil igjen kunne skape flere lønnsomme arbeidsplasser i denne viktige næringen, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Hurdalsplattformen har som mål å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030, og samtidig kutte de samlede klimagassutslippene med minst 55 prosent. For å bidra til å nå eksportmålet har regjeringen lansert eksportreformen «Hele Norge eksporterer» en storsatsing hvor myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet forener krefter for å gjøre offensive fremstøt i utlandet.

Sted: Trappa, Forskningsparken, Universitetet i Oslo. Gaustadalléen 21. 

Tidspunkt: Fredag 9. februar kl. 09.30-10.45. Dørene åpner kl. 09.10 

Program:

Kl. 09.10: Dørene åpner

Kl. 09.30: Næringsministeren og helse- og omsorgsministeren presenterer eksportsatsingen

Kl. 09.55: Innlegg av Kathrine Myhre i Nasjonalt eksportråd

Kl. 10.00: Innlegg av helsenæringsbedriften Holocare

Kl. 10.05 – 10.30 Panelsamtale med:

  • Peggy Hessen Følsvik, Leder i LO
  • Leif Rune Skymoen, leder i Legemiddelindustrien
  • Kathrine Myhre i Nasjonalt Eksportråd
  • Håkon Haugli, Administrerende direktør i Innovasjon Norge. 

Strømming

Arrangementet filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på denne siden.
Her kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer publiseringspunkt til medier som vil sende arrangementet direkte. DSS kan kontaktes på telefon 22 24 88 45 eller epost dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.

Påmelding: Næringsministeren og helse- og omsorgsministeren legger frem eksportsatsing på helsenæringen

Deltar fysisk/digitalt
Er du journalist?