Fagseminar

Naturpanelets (Ibpes) rapport om fremmede skadelige arter

Miljødirektoratet arrangerer i samarbeid med Klima- og miljødepartementet et fagseminar om Naturpanelets rapport om fremmede skadelige arter 14. november kl. 12-14.30.

Nett-tv Fagseminar: Naturpanelets rapport om fremmede skadelige arter

Se sendingen her

Se sendingen her

Les mer på Miljødirektoratets nettsider om seminaret. 

Arrangementet filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på denne siden.
Her kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer publiseringspunkt til medier som vil sende arrangementet direkte. DSS kan kontaktes på telefon 22 24 88 45 eller epost dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.