Invitasjon til pressen:

Mottar forslag til tiltak for redusert matsvinn

Matsvinnutvalget overrekker sine forslag til hvordan Norge kan halvere matsvinnet innen 2030 til klima- og miljøministeren og landbruks- og matministeren onsdag 3. januar 2024. Utvalget legger også fram forslag til en ny matkastelovgivning.

Matsvinnutvalget ble satt ned Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet i februar 2023. Mandatet er å utrede helhetlig tiltaks- og virkemiddelbruk for å nå målet om 50 prosent reduksjon av matsvinnet innen 2030. Utvalget har også utredet forslag til ny matkastelovgivning.

Tid: Onsdag 3. januar, kl 0930-1100

Sted: Marmorhallen,  Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 20, Oslo

Påmelding til jra@kld.dep.no innen tirsdag 2, januar kl 1200.

Arrangementet vil bli strømmet direkte.

Påmeldte bes møte i god tid for registrering i resepsjonen. Ta med gyldig ID og pressekort.

Pressekontakt landbruks- og matminister Geir Pollestad: Kommunikasjonsrådgiver Lotte Nilsen Brudevoll, e-post: lotte-nilsen.brudevoll@lmd.dep.no,  mobil: 957 66 169

Pressekontakt klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen: Kommunikasjonsrådgiver Jo Randen, epost: jra@kld.dep.no, mobil: 911 69 463.

Sendingen blir strømmet av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og kan følges direkte på denne siden. Her kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer publiseringspunkt til media som vil sende arrangementet direkte. DSS kan kontaktes på telefon 22 24 88 45 eller e-post dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendinga på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.