Presseinvitasjon:

50-årsmarkering for St. meld. nr. 25. om petroleumsvirksomhetens plass i det norske samfunn

I år er det 50 år siden St. meld. nr. 25 ble lagt frem for Stortinget. Meldingen utredet petroleumsvirksomhetens rolle i Norge og trakk opp retningslinjer for bruken av oljeinntektene, og var et referansepunkt for ulike regjeringer i mange år etter fremleggelsen.

Nett-tv 50-år siden St. meld. nr. 25. om petroleumsvirksomhetens plass i det norske samfunn

Se sendingen her

Se sendingen her

Meldingen ble trykket opp i 35 000 eksemplarer på norsk, og 5 000 på engelsk. Finansdepartementet markerer jubileet med et fagseminar.

Tid: Onsdag 14. februar 2024, kl. 12:00-15:00.

Sted: Marmorhallen, Kongens gate 20.

Program:
Tidspunkter kan fravike fra programmet. 

Kl. 12:00: Åpning ved finansminister Trygve Slagsvold Vedum. 

Kl. 12:15: Amund Utne og Knut Eggum Johansen, som deltok i arbeidet med meldingen, i samtale med Ola Storeng.

Kl. 12:45: Innledning ved Knut Moum. En melding om omstilling – hvordan gikk det?

Kl. 13:15: Innledning ved Einar Lie. Meldingen i et historisk perspektiv.

Kl. 13:40: Pause.

Kl. 14:00: Innledning ved Maria Reinertsen. Hva kan vi lære av meldingen i dag?

Kl. 14:30: Innledning ved Marianne Marthinsen. Hvor står meldingen som referansepunkt i dagens politiske debatt? 

Kl. 15:00: Avslutning.

Konferansier: Torbjørn Røe Isaksen. 

Påmelding er nå forbeholdt medlemmer av pressen. Påmelding innen onsdag 14. februar kl. 11:00 til presse@fin.dep.no. Ta med gyldig pressekort og ID