Overrekkelse: Matsvinnutvalgets anbefalinger

Matsvinnutvalget overrekker sin rapport til klima- og miljøministeren og landbruks- og matministeren onsdag 3. januar.

Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet satte i februar ned et utvalg som fikk i mandat å utrede helhetlig tiltaks- og virkemiddelbruk for å nå målet om 50 prosent reduksjon av matsvinnet innen 2030. Utvalget har vurdert tiltak og virkemidler i hele verdikjeden for mat, og som en del av dette utformet et forslag til en matkastelov.Utvalget har bestått av representanter fra bransjen, forbruker- og miljøorganisasjoner, kommunal sektor og matsentralene, alle med interesse i å redusere matsvinnet. Fiskeridirektoratet, Landbruksdirektoratet, Mattilsynet og Miljødirektoratet har deltatt som observatører. I tillegg har utvalget fått innspill fra en referansegruppe bestående av andre bransjeorganisasjoner og forskningsmiljøer.

Tid, sted og påmelding

Overrekkelse av rapporten fra utvalget skjer kl 09.30 onsdag 3. januar i Marmorhallen hos Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 20. Det åpnes opp for registering og kaffe fra klokken 09:00.

Representanter fra bedrifter og organisasjoner med interesse for matsvinn er velkomne til å delta.

Program:

  • Presentasjon av utvalgets anbefalinger ved utvalgsleder Petter Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke
  • Kommentarer fra noen utvalgsmedlemmer
  • Overrekkelse av rapporten til og innlegg ved klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og landbruks- og matminister Geir Pollestad
  • Spørsmål fra salen
  • Avslutning

Alle som skal delta på møtet, både fysisk og digitalt bes melde seg på via skjemaet under. Når skjemaet er sendt inn vil du få en bekreftelse på siden. Du vil ikke motta en bekreftelse på e-post.

PÅMELDINGEN ER NÅ STENGT

Arrangementet filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og vil strømmes digitalt på denne siden. Her kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer publiseringspunkt til medier som vil sende arrangementet direkte. DSS kan kontaktes på telefon 22 24 88 45 eller epost dss-videoproduksjon@dss.dep.no

Besøkende må ha gyldig ID som nasjonalt ID-kort, førerkort eller pass. Bankkort med bilde godtas ikke. Dette må fremvises i resepsjonen ved ankomst.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.