Invitasjon:

Konferanse om ansvarlig næringsliv i en verden i endring

Mange i næringslivet er gode på, og opptatt av, ansvarlig og bærekraftig drift. Men det kan være vanskelig å opptre ansvarlig når klimaendringer, miljøutfordringer og en urolig verden truer. Torsdag 14. desember settes de nye retningslinjene for ansvarlig næringsliv på dagsorden. Du vil kunne lære mer om hva de oppdaterte retningslinjene fra OECD betyr for bedriften din.

Nett-tv Konferansen om ansvarlig næringsliv

Se sendingen her

Se sendingen her

Statssekretær Anne Marit Bjørnflaten i Nærings- og fiskeridepartementet deltar sammen med ledende aktører fra næringslivet, sivilsamfunnet og akademia.

Konferansen er åpen for alle, inkludert presse, med frist for påmelding innen onsdag 13. desember.

Tid: Torsdag 14. desember kl 09.00

Sted: Munchmuseet i Oslo

Gå til program og påmelding

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) sine retningslinjer for ansvarlig næringsliv ble oppdatert i juni 2023. Retningslinjene formidler forventninger til næringslivets aktsomhet og skal veilede bedrifter i å håndtere utfordringer i egne verdikjeder.

Oppdateringen av retningslinjene har særlig bygget ut forventninger til selskaper når det gjelder miljø, klima og biologisk mangfold, og understreker behovet for en rettferdig omstilling. På konferansen 14. desember er det blant annet lagt opp til diskusjoner om forventningene til ansvarlig forretningsdrift som følge av de nylige oppdateringene.

Konferansen er organisert av Nærings- og fiskeridepartementet og Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, i nært samarbeid med NHO og LO. Arrangementet vil være en plattform for å utforske løsninger for å fremme ansvarlig næringsliv i en verden i endring. Sammen vil vi dele kunnskap med mål om å stake ut kursen mot en mer bærekraftig, ansvarlig og inkluderende fremtid.

Arrangementet filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på denne siden.
Her kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer publiseringspunkt til medier som vil sende arrangementet direkte. DSS kan kontaktes på telefon 22 24 88 45 eller epost dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.