Statsministerens halvårlige  oppsummerende pressekonferanse

Statsminister Jonas Gahr Støre inviterer til halvårlig oppsummerende pressekonferanse før jul i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i Oslo tirsdag 19. desember kl. 11.00.

Nett-tv Halvårlig oppsummerende pressekonferanse

Se sendingen her

Se sendingen her

Pressekonferansen filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på denne siden.
Her kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer publiseringspunkt til medier som vil sende arrangementet direkte. DSS kan kontaktes på telefon 22 24 88 45 eller epost dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.